Việt Nam
Văn Hoá Xí NghiệpVị trí hiện tại:Việt Nam > Về Santang > Văn Hoá Xí Nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp San Tang
Tầm nhìn và sứ mệnh
Hãy để nhân loại được ngồi thoải mái hơn
Mục tiêu San Tang
1. Đáp ứng hài lòng nhu cầu của khách hàng
2.Đáp ứng hài lòng nhu cầu về tinh thần và vật chất của công nhân viên
3. Đáp ứng hài lòng lợi nhuận của cổ đông và công ty
Giá trị SanTAng
1. Đối với chất lượng sản phẩm -  nỗ lực để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất
2. Dịch vụ - Luôn chăm sóc khách hàng với thái độ ân cần nhất
3.  Tính trung thực - Trung thực và đáng tin cây , nói đi đôi với làm
4. Tập trung - San Tang chỉ tập trung đến sản phẩm ghế ngồi
5. Sáng tạo và phát triển - không ngừng sáng tạo , chấp nhận thay đổi
6. Trách nhiệm với nghề - Làm việc thực tế , kiên trì , không ngừng đổi mới
7. Sự phấn đấu - quyết tâm đối mặt khó khăn không bao giờ bỏ cuộc
8. Tiết kiệm - Tiết kiệ m vì bản thân , vì công ty và vì khách hàng
9. Tự xem xét bản thân - Luôn giữ thái độ khiêm tốn , dũng cảm tiến về phía trước